XL Page

Strona zawiera polskie wersje poleceń systemu PmWiki w formacie UTF-8. Zobacz dalej by przeczytać instrukcje instalacji.

 
 'xlpage-i18n' => 'utf-8'
 'Locale' => 'pl',
 'TimeFmt' => '%d.%m.%Y, %H:%M',

 ### standard layout strings
 'View' => '',
 'Edit' => 'Edycja',
 'History' => 'Historia zmian',
 'Print' => '',
 'Recent Changes' => 'Ostatnie zmiany',
 'Page last modified on $LastModified' => 
  'Data ostatniej modyfikacji: $LastModified',
 'Search' => 'Szukaj',
 'Go' => '',
 'ak_view' => '',
 'ak_edit' => '',
 'ak_history' => '',
 'ak_print' => '',
 'ak_recentchanges' => ''

 ### page locations
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => '',
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => '',
 '$SiteGroup/Search' => '',
 '$SiteGroup.AllRecentChanges' => '',
 '$Group.RecentChanges' => '',

 ### edit page strings
 'Editing `{$FullName}' => '',
 'Describe $Name here.' => '',
 'Editing `{$FullName}' => 'Edycja strony `{$FullName}',
 'Describe $Name here.' => 'Tu możesz dodać opis zagadnienia $Name.',
 'Save' => 'Zapisz', 
 'Save and edit' => 'Zapisz i kontynuuj edycję',
 'Preview' => 'Podgląd',
 'Cancel' => '',
 'Reset' => 'Przywróć',
 'Author' => 'Autor',
 'An author name is required.' => 'Wymagane jest podanie autora.',
 'Summary' => 'Opis zmian',
 'This is a minor edit' => 'wprowadzono tylko drobne zmiany',
 'Preview `{$FullName}' => 'Podgląd strony `{$FullName}',
 'End of preview -- remember to save' => 'Koniec podglądu - nie zapomnij zapisać zmian',
 'Page is unsaved' => 'Strona nie została zapisana',
 'Top' => 'Na górę',
 'ak_save' => '',
 'ak_saveedit' => '',
 'ak_preview' => '',

 ### page history strings
 '$FullName History' => 'Historia zmian strony $FullName',
 'Show minor edits' => 'Pokaż drobne zmiany',
 'Hide minor edits' => 'Ukryj drobne zmiany',
 'Show changes to markup' => 'Pokaż zmiany znaczników',
 'Show changes to output' => 'Pokaż zmiany wyglądu',
 'by' => 'wprowadził',
 'Restore' => 'Przywróć',
 'Added line $DiffLines:' => 'Dodano linię $DiffLines:',
 'Added lines $DiffLines:' => 'Dodano linie $DiffLines:',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Zmieniono linię $DiffLines z:',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Zmieniono linie $DiffLines z:',
 'Deleted line $DiffLines:' => 'Usunięto linię $DiffLines:',
 'Deleted lines $DiffLines:' => 'Usunięto linie $DiffLines:',
 'to:' => 'na:',

 ### page attribute strings
 'Page Attributes' => 'Ustawienia strony',
 'Attributes' => 'Ustawienia',
 '$FullName Attributes' => 'Ustawienia strony $FullName',
 'Set new read password:' => 'Podaj nowe hasło uprawniające do odczytu:',
 'Set new edit password:' => 'Podaj nowe hasło uprawniające do edycji:',
 'Set new attribute password:' => 'Podaj nowe hasło uprawniające do zmiany ustawień:',
 '(set by $PWSource)' => '',
 '(using $PWCascade password)' => '',
 'Password required' => '',
 'Name' => '',
 'Password' => '',
 'EnterAttributes' =>
  "Enter new attributes for this page below. Leaving a field blank will leave the attribute unchanged. To clear an attribute, enter 'clear'.",

 ### search strings
 'Search Results' => 'Wyniki poszukiwań',
 'SearchFor' => 'Wynik poszukiwania frazy <em>$Needle</em>',
 'SearchFound' => 
  'Przeszukano $MatchSearched stron. Poszukiwaną frazę znaleziono na $MatchCount stronach(-nie).',
 'Attach' => '',

 ### upload strings
 'Uploads' => 'Załączniki',
 'Attachments for' => 'Załączniki do strony',
 'File to upload:' => 'Wysyłany plik:',
 'Name attachment as:' => 'Nowa nazwa pliku:',
 'Upload' => 'Wyślij',
 'ULsuccess' => 'wysłano poprawnie',
 'ULbadname' => 'zła nazwa pliku',
 'ULbadtype' => 'nie wolno wysyłać plików o rozszerzeniu \'$upext\'',
 'ULtoobig' => 'serwer WWW nie pozwala wysyłać tak dużych plików',
 'ULtoobigext' => 
  'wysyłane pliki \'$upext\' nie mogą być dłuższe niż $upextmax bajtów',
 'ULpartial' => 'wysłano tylko fragment pliku',
 'ULnofile' => 'nie wysłano pliku',
 'ULexists' => 'plik o tej nazwie już istnieje',
 'ULpquota' => 'przekroczono limit miejsca dla grupy',
 'ULtquota' => 'przekroczono limit miejsca dla wysyłanych plików',
 'Set new upload password:' => 'Podaj nowe hasło uprawniające do wysyłania plików:', 
 'Emphasized' => '',
 'Emphasized (italic)' => '',
 'Strong' => '',
 'Strong (bold)' => '',
 'Page link' => '',
 'Link to internal page' => '',
 'link text' => '',
 'Link to external page' => '',
 'file.ext' => '',
 'Attach file' => '',
 'Big text' => '',
 'Small text' => '',
 'Superscript' => '',
 'Subscript' => '',
 'Heading' => '',
 'Subheading' => '',
 'Center' => '',
 'Unordered list' => '',
 'Unordered (bullet) list' => '',
 'Ordered list' => '',
 'Ordered (numbered) list' => '',
 'Indented text' => '',
 'Hanging indent' => '',
 'Horizontal rule' => '',
 'Table' => '',

 ### Others
 'not found' => 'nie znaleziono',
 'redirected from' => 'przekierowano z:',
 'redirected from' => 'przekierowano z:',
 '(approve sites)' => '',
 'This post has been blocked by the administrator' => '',
 'Password encryption' => '',
 'EditConflict' => 
  "The page you are editing has been modified since you started editing it. The modifications have been merged into the text below, you may want to verify the results of the merge before pressing save. Conflicts the system couldn't resolve are bracketed by &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; and &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;."

 ### Historic
 'SearchWiki' => 'Szukaj', ## extra
 'All Recent Changes' => 'Wszystkie ostatnie zmiany', ## extra
 'Printable View' => 'Wersja do druku', ## extra
 'Page History' => 'Historia zmian', ## extra
 'Edit Page' => 'Edycja strony', ## extra
 'WikiHelp' => 'Pomoc', ## extra


Uwagi (Notes)

 • W PmWiki stosowane było dotąd nietypowe (niezgodne z ISO i chyba niczym w ogóle) oznaczenie polskiej lokalizacji: Po (zamiast Pl) - w tej wersji zamieniłem je na poprawne Pl. Dla bardzo zainteresowanych starym oznaczeniem mam także plik z wersją UTF-8 do niego - mogę udostępnić na życzenie na maila - Mateusz.
 • W mojej prywatnej instalacji nie ma na razie żadnych problemów z automatyczną kapitalizacją polskich liter w UTF-8 (a były w dotychczasowej wersji ISO-8859-2) - Mateusz. Test: żółw łaził śledząc ćmę

Instalacja:

 1. skopiuj całą treść tej strony i zapisz u siebie w Wiki jako treść strony: PmWikiPl.XLPage.
 2. w swoim pliku konfiguracyjnym (local/config.php) dodaj linijkę:
  XLPage( 'pl', 'PmWikiPl.XLPage' );
 3. ponownie skopiuj całą treść tej strony i zapisz u siebie w Wiki jako treść strony: PmWikiPl.XLPage.
 4. jesli uzywasz PmWiki w wersji 2.0.6, w pliku "scripts/xlpage-utf-8.php", na samym jego koncu, zamien ponizsze linijki:
 # Cyrillic
 '450-45f' => '400',
 '430-44f' => '410',
 '48b-4bf/2' => '48a',
 '4c2-4ce/2' => '4c1',
 '4d1-4ff/2' => '4d0',
));

na:

 # Cyrillic
 '450-45f' => '400',
 '430-44f' => '410',
 '48b-4bf/2' => '48a',
 '4c2-4ce/2' => '4c1',
 '4d1-4ff/2' => '4d0',
 # Polish
 '17a-17c/2' => '179', # alt- x, z
 '105-107/2' => '104', # alt- a, c
 '142-144/2' => '141', # alt- l, n
 '119' => '118', # alt- e
 '15b' => '15a', # alt- s
));

Autorzy (Contributors)